Os animais

Os animais

Os animais domésticos, están loxicamente, moi relacionados coa vida humana. A vida labrega se se caracteriza por algo é pola convivencia harmónica entre as persoas e os animais. É por iso que as túas mascotas, sexan do tipo que sexan sempre serán benvidas na nosa casa. 

Se ti vés de visita á nosa casa, os animais cos que convives pódente acompañar.